ارور موبایل

اشتراک 3 ماهه

ویژه کاربران تازه کار
499 هزار تومان
 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینیشن ها
 • دسترسی به فایل های شماتیک
 • دسترسی به فایل های روت
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • دسترسی به فایل های نرم افزار بجز ویژه ها
تازه کاران

اشتراک 6 ماهه

ویژه کاربران نیمه حرفه ای
550 هزار تومان
 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینیشن ها
 • دسترسی به فایل های شماتیک
 • دسترسی به فایل های روت
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • دسترسی به برخی فایل های ویژه
 • امکان درخواست ریموت دارد
 • امکان درخواست فایل دارد
نیمه حرفه ای

اشتراک یکساله

ویژه کاربران حرفه ای
1 میلیون تومان
 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینیشن ها
 • دسترسی به فایل های شماتیک
 • دسترسی به فایل های روت
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • دسترسی کامل به نرم افزار های تخصصی
 • امکان درخواست ریموت دارد
 • امکان درخواست فایل دارد
 • امکان درخواست فایل دارد
 • قابلیت ارسال فایل برای فروش و کسب درآمد
حرفه ای

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.