1 امتیاز 5 ستاره
حذف قفل گوشی بدون پاک شدن اطلاعات