ارور موبایل
تماس با کارشناسان ارور موبایل
آدرس - قزوین - الوند - خیابان فارابی - فلکه دوم - مجتمع پارس طبقه 4
ساعات پشتیبانی شنبه تا پنج شنبه
صبح ساعت 9 الی 13
ظهر ساعت 16 الی 19
روزهای تعطیل پشتیبانی نخواهیم داشت
از پشتیبانی به غیر همکار معذوریم و خدمات برای سایرین فقط پشتیبانی نصب می باشد.
تعمیرات موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

تعمیرات موبایل