دانلود رام رسمی سونی mt27i اندروید ۲٫۳٫۷

رام سونی mt27i جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام  ۶٫۰٫b.3.184 ... 

3000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Xperia XZ2 Premium اندروید ۸

رام سونی Xperia XZ2 Premium جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام ۵... 

3000 تومان

دانلود رام رسمی سونی XZs 602SO اندروید ۷

رام سونی XZs 602SO جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام ۴۱٫۲D.0.202 می... 

3000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia ST25i اندروید ۲٫۳٫۷

رام سونی ST25i جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام ۶٫۰B.3.184 می... 

2000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia ST26A اندروید ۴

رام سونی ST26A جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام ۱۱٫۲A.0.31 می ... 

2000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia ST26i اندروید ۴

رام سونی ST26i جهت فلش این مدل و بیلد نامبر رام ۱٫۰A.3.18 می ب... 

3000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia ST27A

رام سونی ST27A جهت فلش این مدل می باشد.  بیلد نامبر رام A_6.1.1.B.... 

0 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia X10i

رام سونی X10i جهت فلش این مدل می باشد.  بیلد نامبر رام ۳٫۰٫۱G.0.7... 

2000 تومان

دانلود رام رسمی سونی Sony Xperia C4

رام سونی E5303 جهت فلش این مدل می باشد.  بیلد نامبر رام ۲۷٫۳A.0.12... 

3000 تومان

دانلود رام سونی اکسپریا Sony Xperia C3

رام سونی D2502 جهت فلش این مدل می باشد.  بیلد نامبر رام ۱۹٫۴A.0.18... 

0 تومان