حل مشکل آنتن نداشتن در هواوی Y520

5000 تومان
حل مشکل نداشتن آنتن هواوی Y560 در پنج دقیقه

6000 تومان
مسیر آنتن سامسونگ گلکسی J2

7000 تومان
حل مشکل نداشتن آنتن هواوی Y600-U20

5000 تومان
حل مشکل آنتن هواوی Huawei Y336

5000 تومان