لذت صرفه جویی در هزینه

با خرید اشتراک بیش از ۹۰% از خرید های فایل های تعمیرات موبایل خود صرفه جویی می کنید.

اشتراک ۶ ماهه

۶ ماه رایکان دانلود کنید
هزار تومان ۱۹۰ شش ماهه
 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینشین ها
 • دسترسی به سولوشن ها
 • دسترسی به فایل های FRP
 • دسترسی به شماتیک ها
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • قابلیت درخواست فایل از پشتیبانی
 • دسترسی به نرم افزار های ویژه
 • دسترسی به ابزار های تخصصی
محبوب

اشتراک ۱ ساله

یکسال رایکان دانلود کنید
هزار تومان ۳۶۵ یکساله
 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینشین ها
 • دسترسی به سولوشن ها
 • دسترسی به فایل های FRP
 • دسترسی به شماتیک ها
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • قابلیت درخواست فایل از پشتیبانی
 • دسترسی به نرم افزار های ویژه
 • دسترسی به ابزار های تخصصی
محبوب
ارور موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

نام‌نویسی حساب جدید