لذت صرفه جویی در هزینه

با خرید اشتراک بیش از 90% از خرید های فایل های تعمیرات موبایل خود صرفه جویی می کنید.

اشتراک 6 ماهه

6 ماه رایکان دانلود کنید
هزار تومان
190
شش ماهه

 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینشین ها
 • دسترسی به سولوشن ها
 • دسترسی به فایل های FRP
 • دسترسی به شماتیک ها
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • قابلیت درخواست فایل از پشتیبانی
 • دسترسی به نرم افزار های ویژه
 • دسترسی به ابزار های تخصصی

فعالسازی کمتر از 1 ثانیه پس از پرداخت
محبوب

اشتراک 1 ساله

یکسال رایکان دانلود کنید
هزار تومان
365
یکساله

 • دسترسی به رام ها
 • دسترسی به کامبینشین ها
 • دسترسی به سولوشن ها
 • دسترسی به فایل های FRP
 • دسترسی به شماتیک ها
 • دسترسی به فایل های شبکه
 • قابلیت درخواست فایل از پشتیبانی
 • دسترسی به نرم افزار های ویژه
 • دسترسی به ابزار های تخصصی

فعالسازی کمتر از 1 ثانیه پس از پرداخت
محبوب

تعمیرات موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

تعمیرات موبایل