رفع خطای آیفون s5 را ببینید

فهرست مطالب

 

در آیفون خطا های زیادی را میتوان مشاهده کرد و تمامی خطا ها هر یک به آموزش تخصصی نیاز دارد تا رفع گردد در این وبدیو خطایی که نمایش داده می شود را ببنید چگونه رفع می نمایند.

 

 

تعمیرات موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

تعمیرات موبایل