چگونه داده های حساب Google هنگام مرگ را حذف کنید؟

فهرست مطالب

چگونه حساب Google خود را پس از مرگ پاک کنیم؟

 

اگر نمی خواهید داده های شما پس از مرگ در اینترنت وجود داشته باشد ، چند مرحله ساده وجود دارد که باید انجام دهید.

در مرحله اول ، به myaccount.google.com بروید و وارد حساب Google خود شوید

سپس روی Data & Personalization کلیک کنید ،

 

 

Download, delete, or make a plan for your data را به پایین پیمایش کنید و روی Make a plan for your account کلیک کنید ،

 

 

در پنجره بعدی با عنوان مدیر حساب غیرفعال بر روی Start کلیک کنید ،

 

با کلیک روی نماد قلم ، مدت انتظار را تنظیم کنید.

 

 

پس از انتخاب دوره انتظار ، روی ذخیره کلیک کنید

 

 

اگر همه چیز تنظیم کردید ، با کلیک بر روی Next به مرحله بعد بروید.

 

سپس ، سوییچ با عنوان بله را روشن کنید ، حساب Google غیرفعال من را حذف کنید ،

 

 

 

کار تمام است ! اکنون حساب شما بعد از مدت انتظار منتخب قبلی شما حذف خواهد شد!

 

تعمیرات موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

تعمیرات موبایل