ارور موبایل

دانلود کرک دانگل mrt key ورژن 3.19

در این پست از ارور موبایل کرک دانگل mrt key را آماده نموده ایم این نرم افزار به تنهایی میتواند کار های روز مره  تعمیرکاران را فراهم نماید. در اداه با ویژگی های نرم افزار mrt key آشنا خواهیم شد.

 

 1. آنتی ویروس
 2. خواندن / نوشتن پیش بارگذاری
 3. پهن باند ناشناخته را برطرف کنید
 4. تعمیر IMEI
 5. کد شبکه را باز کنید
 6. کتاب تلفن را بخوانید
 7. قالب
 8. سیستم عامل را بخوانید و بنویسید
 9. کد الگوی را باز کنید
 10. خواندن و نوشتن NV
 11. ابزار FRP
 12. قفل بارگیر را باز کنید

 

 1. ویژگی های MRT دانگل Qualcomm
 2. تشخیص خودکار چیپست
 3. قفل الگوی دستگاه های Qualcomm را بخوانید
 4. RawFirmware را بنویسید
 5. قالب
 6. Flasher سفارشی
 7. اطلاعات را بخوانید
 8. کد شبکه را باز کنید
 9. خواندن / نوشتن / تنظیم مجدد EFS
 10. QCN را بخوانید / بنویسید یا فرمت کنید
 11. تعمیر IMEI
 12. بازنشانی سریع کارخانه در حالت EDL
 13. قفل الگوی خواندن با یک کلیک در حالت EDL اضافه شد
 14. نیازی به اشکال زدایی ریشه / USB نیست
 15. کدهای خوانده شده برای تلفن های Qualcomm اضافه شد
 16. اضافه شده اطلاعات گسترده برای عملیات EDL را بخوانید
 17. بهبود دهنده دستی
 18. تعمیر QC IMEI عمومی بهبود یافته است

 

 1. روش پشتیبانی می شود
 2.  حالت ADB
 3.  حالت fastboot
 4.  حالت EDL
 5.  حالت Diag
 6.  حالت بارگیری
 7.  حالت کارخانه
 8.  حالت fastboot جهانی
 9.  حالت جهانی ADB
 10.  TWRP

 

 1. راه اندازی مجدد ابزار
 2.  راه اندازی مجدد Fastboot به Edl
 3.  راه اندازی مجدد Fastboot به عادی
 4.  راه اندازی مجدد Adb به Bootloader / FastBoot
 5.  برای بارگیری مجدد ADB را بارگیری کنید
 6.  راه اندازی مجدد Adb به Edl
 7.  راه اندازی مجدد Ftm به Edl
 8.  راه اندازی مجدد Adb برای بازیابی

 

 1. ویژگی های اضافی
 2.  قفل صفحه را اضافه کنید.
 3.  FRP را حذف کنید.
 4.  باز کردن قفل حساب.
 5.  Bootloader Unlock را اضافه کنید.
 6.  نسخه ی نمایشی اصلاح کنید.
 7.  اطلاعات خوانده شده را اضافه کنید.
 8.  Flash را بخوانید.
 9.  تنظیم مجدد کارخانه را اضافه کنید.
 10.  گزینه نوشتن فلش / نوشتن را انتخاب کنید / پاک کنید.
 11.  نوشتن Flash / نوشتن / پاک کردن را برای دستی اضافه کنید.
 12.  IMEI Repair اضافه کنید.
پرداخت و دانلود
پشتیبانی سریع
29000 تومان
ساعت
دقیقه
ثانیه

تا پایان تخفیف

تعمیرات موبایل

توجه نمایید در صورتی که ایمیل تایید در پوشه index نبود به پوشه spam مراجعه نمایید و ایمیل خود را تایید نمایید.

تعمیرات موبایل